lareina Tournaments

Year Name Start End
2023 La Reina Invitational 12/9/2023 12/11/2023
2022 La Reina Invitational 12/3/2022 12/5/2022
2021 La Reina Invitational 12/18/2021 12/20/2021
2020 La Reina Invitational Tournament 12/5/2020 12/7/2020
2018 La Reina Invitational Debate Tournament 12/1/2018 12/2/2018