BASIS International Hangzhou

2023 — Hangzhou, Zhejiang, China, CN

Duo Interpretation

Abbreviation DUO
Format Speech
Entry Fee $0.00
Entry 2 competitors per entry