BASIS International Hangzhou

2023 — Hangzhou, Zhejiang, China, CN
Select a judge category:
Signups Opening & Deadlines
Public Forum Opens Sun Oct 22 12:00 AM HKT Deadline Thu Dec 7 12:00 AM HKT
Speech Opens Now! Deadline