BASIS International Hangzhou

2023 — Hangzhou, Zhejiang, China, CN

Institutions in Attendance

BASIS Bilingual School Shenzhen
BASIS International School Hangzhou
BASIS International School Nanjing
BASIS International School Park Lane Harbour
Basis International School-Guangzhou
BASIS International Shenzhen
BASIS International/Bilingual School Chengdu
BASIS International/Bilingual School Wuhan