Shawnee Heights HS The Great Debate Invitational

2016 — Topeka, KS/US
Hayden Catholic HS KS
Highland Park HS KS
Junction City HS KS
Lawrence HS KS
Manhattan HS KS
Silver Lake HS KS
Tonganoxie HS KS
Topeka HS KS
Topeka Seaman KS
Topeka West HS KS
Washburn Rural HS KS