KC CFL Qualifier

2015 — KS/US
Blue Valley HS KS
Blue Valley North HS KS
Blue Valley Northwest KS
Blue Valley Southwest HS KS
Blue Valley West HS KS
Emporia High School KS
Lansing KS
Olathe North High School KS
Shawnee Mission East HS KS
Shawnee Mission Northwest KS
Shawnee Mission South HS KS
Shawnee Mission West KS
SJA KS
Spring Hill High School KS
Saint Thomas Aquinas HS KS