newmansmithspontaneity Tournaments

Year Name Start End
2024 Spontaneity 45 9/27/2024 9/29/2024
2024 Newman Smith SPONTANEITY 46 8/31/2024 8/31/2024
2023 Newman Smith Spontaneity 44 9/29/2023 10/1/2023
2022 Newman Smith Spontaniety 43 9/23/2022 9/25/2022
2021 Newman Smith SPONTANEITY 42 9/24/2021 9/28/2021
2020 NEWMAN SMITH SPONTANEITY 41 9/25/2020 9/27/2020
2018 Newman Smith Spontaneity 9/28/2018 9/30/2018