newmansmithspontaneity Tournaments

Year Name Start End
2022 Newman Smith Spontaniety 43 9/23/2022 9/25/2022
2021 Newman Smith SPONTANEITY 42 9/24/2021 9/28/2021
2020 NEWMAN SMITH SPONTANEITY 41 9/25/2020 9/27/2020
2018 Newman Smith Spontaneity 9/28/2018 9/30/2018