Heart Of Texas District Tournament

2023 — TX/US

Heart Of Texas District Qualifier

for the 2023 National Tournament
District Meet
Lake Travis High School
Lake Travis, TX
Fri 3/3 Sat 3/4 BQ DI DUO HSE HI INF IX LD OO CX POI PF SEN USX

HOT W9

HOT NSDA W9