South Florida District Tournament--Debate

2017 — Miami, FL/US

South Florida District Qualifier

for the 2017 National Tournament