Andover Central High School Fall Debate tournament

2016 — KS/US
Andover High School KS
Andover Central HS KS
Arkansas City KS
Bishop Carroll Catholic HS KS
Campus KS
El Dorado HS KS
Field Kindley KS
Goddard KS
Kapaun Mount Carmel HS KS
Maize HS KS
Remington KS
Trinity Academy KS
Wichita Collegiate Upper School KS
Wichita East KS
Wichita NorthWest KS
Wichita Southeast KS