Seaman Fall Classic

2016 — KS/US
Bishop Seabury KS
Emporia HS KS
Hayden Catholic KS
Highland Park HS KS
Jefferson West HS KS
Junction City HS KS
Lawrence HS KS
Manhattan HS KS
Osage City HS KS
Shawnee Heights HS KS
Silver Lake HS KS
Tonganoxie HS KS
Topeka HS KS
Topeka West HS KS
Valley Center HS KS
Washburn Rural HS KS