Highland Park Invitational Forensics Tournament

2016 — KS/US
Emporia High School KS
Hayden Catholic HS KS
Junction City HS KS
Lawrence HS KS
Manhattan HS KS
Seaman HS KS
Shawnee Heights HS KS
Silver Lake HS KS
Tonganoxie HS KS
Topeka HS KS
Topeka West HS KS
Washburn Rural HS KS