TOC 723 724

2022 — Online, CN

Institutions in Attendance

BASIS
Beijing International Bilingual Academy
Changsha Country Garden Venice Bilingual School/ Shenzhen Longgang Foreign Language school
Concordia International School Shanghai/ Hangzhou No.2 High School Baimahu Primary/ Wellington College International Hangzhou
Dulwich College Shanghai Pudong/ Shanghai Pinghe Bilingual School/ SAS
Guangzhou Overseas Chinese Foreign Language School/ Guangzhou Longkou West Primary School/ Guangzhou Tianhe District Huakang pr
Hangzhou World Foreign Language School
Luoling Foreign Language Experimental School/ Green Oasis School/ Jining Confucius International School
Qingdao Baishan School/ Qingdao Amerasia International School/ Qingdao Baishan School
ROGA
SAS
SEC/ Xiangshan primary school in Yiwu Zhe
Shanghai East Foreign Language School Affiliated to SISU/ SAS
Shanghai Starriver Bilingual School
Shanghai United International School Shangyin Campus
Shenzhen Hongkong Pui Kiu College Longhua Xinyi School/ BASIS International School Shenzhen/ BASIS Bilingual School Shenzhen
Shijia Primary School/ Taiyuan Xinjian Road Primary School/ Xiamen Experimental Primary School of Fujian Province
Shijiazhuang Foreign Language Primary School/ Shanghai Foreign Language School Affiliated to SISU/ The primary school attached
Starriver Bilingual School
YK Pao School/ NACIS Shanghai