University of Central Oklahoma Joe C Jackson Tournament

2012 — OK/US

Institutions in Attendance

Baylor TX
Central Oklahoma OK
Emporia State KS
Houston TX
Johnson County Community College KS
Kansas KS
Kansas City Kansas CC KS
Kansas State KS
Lindenwood MO
Missouri State MO
Oklahoma OK
Texas TX
University of Missouri - Kansas City MO
UT Dallas TX
UT-San Antonio TX
Wichita State KS
Wyoming WY