Texas Two Step 2

2019 — Richardson, TX/US

Institutions in Attendance

Baylor TX
Central Oklahoma OK
Emporia State KS
Houston TX
Kansas KS
Missouri - Kansas City MO
Missouri State MO
New York University NY
Texas TX
UT Dallas TX
UT San Antonio TX
Wyoming WY