ti Tournaments

Year Name Start End
2023 Trevian Invitational 10/7/2023 10/9/2023
2022 Trevian Invitational 10/8/2022 10/11/2022
2021 Trevian Invitational 10/9/2021 10/12/2021
2020 Trevian Invitational 10/10/2020 10/13/2020
2019 Trevian Invitational 10/12/2019 10/15/2019
2018 Trevian Invitational 10/6/2018 10/9/2018
2017 Trevian Invitational former New Trier Season Opener 10/7/2017 10/9/2017