The Dempsey Cronin Memorial Invitational

2022 — NSDA Campus, CA/US
Field in Middle School Packet Policy
16 entries
Institution Location Entry Code Record
SA Ditmas Park NY/US Asantewaa & Valcourt SA Ditmas Park AV
SA Ditmas Park NY/US Chery & Francois SA Ditmas Park CF
SA Ditmas Park NY/US Hart & McKenzie SA Ditmas Park HM
SA East Flatbush NY/US Abdalla & Kissoon SA East Flatbush AbKi
SA East Flatbush NY/US Austin Hendrix SA East Flatbush AH
SA East Flatbush NY/US Abdelnaby & Kissoon SA East Flatbush AK
SA East Flatbush NY/US Christina Connor SA East Flatbush CC
SA East Flatbush NY/US Jalloh & Maurice SA East Flatbush JM
SA East Flatbush NY/US Poon & Szekely SA East Flatbush PS
SA Harlem West NY/US Muniz & Rahman SA Harlem West MR
SA Harlem West NY/US O'Neal & Pedro SA Harlem West OP
SA Harlem West NY/US Pichardo & Ugoh SA Harlem West PU
SA Hudson Yards NY/US Adrika Mehta SA Hudson Yards AM
SA Hudson Yards NY/US Blair & Goldey SA Hudson Yards BG
SA Hudson Yards NY/US Brites & Kaplan SA Hudson Yards BK
SA Hudson Yards NY/US Carrasquillo & Lee SA Hudson Yards CL