9 Tournaments

in China
Dates Tournament City LO/TZ Type Registration Judge Signups
12/9 - 12/10 BASIS International Hangzhou Hangzhou Zhejiang China CN O Closed PF
12/9 - 12/10 TOC ICE CUP Hangzhou Offline Hangzhou CN P No open registration
12/16 - 12/18 CHINESE FORENSICS OLYMPIAD December Open Online NSDA Campus CST P Due 12/15 1:00 AM CST
12/16 - 12/17 TOC Fall Regional ICE CUP Online HKT P No open registration
1/20 - 1/21 BASIS International Nanjing Online NSDA Campus HKT O Due 1/16 8:00 PM HKT
3/30 - 3/31 BASIS International Bilingual Chengdu Online NSDA Campus HKT O Open 2/5 5:00 PM HKT
4/13 - 4/15 CHINESE FORENSICS OLYMPIAD CHAMPIONSHIP Online NSDA Campus CST No open registration
4/20 - 4/21 BASIS International Park Lane Harbour Online NSDA Campus HKT P Open 2/26 5:00 PM HKT
5/25 - 5/26 BASIS International Bilingual Schools China Championship Shekou Nanshan Shenzhen CN P Open 4/16 8:00 AM HKT PF