tj Tournaments

Year Name Start End
2021 Thomas Jeferson Speech and Debate Tournament 1/15/2021 1/17/2021
2021 Thomas Jefferson Speech and Debate Virtual Tournament 1/14/2021 1/17/2021
2020 Thomas Jefferson IE Tournament 1/18/2020 1/19/2020