harborcreekcfloferie Tournaments

Year Name Start End
2019 Harbor Creek CFL of Erie 11/6/2019 11/7/2019
2019 Harbor Creek CFL of Erie 1/9/2019 1/10/2019
2018 Harbor Creek CFL of Erie 1/10/2018 1/11/2018
2016 Harbor Creek CFL of Erie Feb 2/18/2016 2/19/2016
2015 Harbor Creek CFL of Erie Tournament 2/19/2015 2/20/2015