greaterillinois Tournaments

Year Name Start End
2020 Greater Illinois District Tournament 3/6/2020 3/8/2020
2019 Greater Illinois District Tournament 3/1/2019 4/2/2019
2018 Greater Illinois District Tournament 3/9/2018 3/11/2018