davies Tournaments

Year Name Start End
2023 Fargo Davies Debate Invite 12/8/2023 12/10/2023
2022 Fargo Davies Debate Invitational 12/2/2022 12/4/2022
2022 Fargo Davies Debate 1/22/2022 1/23/2022
2021 Fargo Davies Invitational 3/20/2021 3/21/2021
2021 Fargo Davies Invitational 2/27/2021 2/28/2021
2019 Davies Debate Invitational 11/23/2019 11/24/2019
2019 Fargo Davies Invitational 3/23/2019 3/24/2019
2018 Davies Debate Tournament 11/17/2018 11/18/2018
2017 Fargo Davies 12/15/2017 12/16/2017
2017 Fargo Davies Debate 11/18/2017 11/19/2017