Kapaun Crusader Classic

2016 — Wichita, KS/US
Andover Central HS KS
Bishop Carroll Catholic HS KS
Blue Valley North HS KS
Blue Valley Southwest HS KS
Blue Valley West HS KS
Campus High School KS
Cheney KS
Derby HS KS
El Dorado HS KS
Emporia High School KS
Garden City HS KS
Jenks High School OK
Maize HS KS
Maize South HS KS
Newton KS
Olathe North High School KS
Olathe Northwest HS KS
Salina South HS KS
Shawnee Heights High School KS
Shawnee Mission East HS KS
Sunrise Christian Academy KS
Topeka HS KS
Union HS OK
Valley Center HS KS
Washburn Rural HS KS
Wichita Collegiate Upper School KS
Wichita East KS
Wichita Independent KS