Silver Lake Forensics Tournament

2016 — KS/US
Emporia HS KS
Hayden Catholic KS
Highland Park HS KS
Junction City HS KS
Manhattan HS KS
Pleasant Ridge HS KS
Shawnee Heights HS KS
Topeka HS KS
Topeka Seaman HS KS
Topeka West HS KS
Wabaunsee HS KS
Washburn Rural HS KS