BRIDGE Series NYU Global Debate Invitational

2020 — NSDA Campus, CA
Round 3 Results
Pro Con Judge Win Pro Points Con Points
101 104
Jordan Ramsey
Pro
O Liu
29
J Tan
27
K Xugao
28
I Zheng
26
102 103
Sarah Kim
Con
D Niu
26
J Wang
28
M Huang
27
C Wang
29
100 105
Justin Fernandez
Pro
S Sun
27
S Huang
28
J Niu
26
K Cheung
25