BRIDGE Series NYU Global Debate Invitational

2020 — NSDA Campus, CA
Round 2 Results
Pro Con Judge Win Pro Points Con Points
103 101
Sidney Johnson
Con
M Huang
28
C Wang
27
O Liu
29
J Tan
26
100 104
Winston Okpalanma
Pro
S Sun
28
S Huang
27
K Xugao
25
I Zheng
26
102 105
Alexandra Green
Pro
D Niu
27
J Wang
29
J Niu
26
K Cheung
28