reaganloyola Tournaments

Year Name Start End
2021 Reagan Great Communicator Debate Mid Atlantic Qualifier 3/27/2021 3/28/2021
2020 Reagan Great Communicator ONLINE Mid Atlantic Qualifier 4/5/2020 4/6/2020
2019 Reagan Great Communicator Mid Atlantic Qualifier 4/13/2019 4/14/2019
2018 Reagan Great Communicator Mid Atlantic Qualifier 5/12/2018 5/13/2018